Tỷ trọng kinh tế số sẽ đạt 20% GDP vào năm 2025

Tỷ trọng kinh tế số sẽ đạt 20% GDP vào năm 2025
Tạp chí Nhịp sống số - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định 2289 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) đến năm 2030.

Với kế hoạch mới phê duyệt, Bộ TT&TT đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0, tạo lập hạ tầng số quốc gia hiện đại, an toàn, tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số, phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao, hướng tới xây dựng Chính phủ số.

Cụ thể, Bộ TT&TT xác định đến năm 2025, chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN; tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Cũng đến năm 2025, hạ tầng số của Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phát triển CNTT - truyền thông của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU. Trong đó, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng Internet; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Cùng với đó, triển khai dịch vụ 5G tại ít nhất 3 đô thị thông minh thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam.

 

Nguồn: nss.vn

Có thể bạn quan tâm