Sống

Đến “Safety Café Vietnam” để tìm hiểu về an toàn và quyền riêng tư trên mạng

15:46, 30/09/2022

Sự kiện Safety Café Vietnam sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 7/10 tới, nhằm phổ biến cho người dùng các tính năng về an toàn và quyền riêng tư.