Thiết bị cá nhân

Bản cập nhật One UI 5.1 gây sụt pin thiết bị Galaxy

16:59, 21/02/2023

Người dùng chưa nên vội vàng nâng cấp phiên bản giao diện phần mềm lên One UI 5.1 ở thời điểm hiện tại.