Học

Chương trình làm phim "Qua ống kính trẻ thơ" trở lại

17:37, 30/09/2022

Năm 2022, lần đầu tiên "Qua ống kính trẻ thơ" được thực hiện ở phạm vi ngoài Hà Nội, như một phần của chương trình "Panasonic vì Trường học Bền vững".