Tiêu dùng

98% vỏ hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak bán tại Việt Nam có nhãn FSC

11:46, 08/09/2021

Thông tin được đưa ra trong Báo cáo bền vững năm 2021 công bố mới đây. Cùng đó, Tetra Pak tiếp tục khẳng định cam kết và tham vọng của Công ty trong hành trình bảo vệ chất lượng tốt với các trọng tâm: Bảo vệ thực phẩm, con người và Trái đất.